podkrzaczek.pl

podkrzaczek.pl – dziecko, lifestyle, motoryzacja, praca

Dom

Jakie są warunki i skutki rozwodu?

Rozwód jest orzekany w warunkach, gdy dochodzi do trwałego i zupełnego rozpadu pożycia małżeńskiego. Jednak nie zawsze jest to proste i wielu przypadkach może nieść za sobą szereg komplikacji. Z tego względu, do rozwodu warto odpowiednio się przygotować, tak aby nie dokładać sobie niepotrzebnego stresu. Jakie warunki należy spełnić, aby się rozwieść i jakie skutki niesie za sobą rozwód dla obojga małżonków? O czym jeszcze warto pamiętać? Podpowiadamy!

Warunki rozwodu – kiedy można się rozwieść?

Zgodnie z art. 56 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rozwód do sytuacja prawna, do której może dojść, jeśli spełnione zostają jednocześnie dwa podstawo warunki. Zalicza się do nich nastąpienie zupełnego rozpadu pożycia i nastąpienie trwałego rozpadu pożycia.

Zupełny rozpad pożycia małżonków następuje, gdy wszystkie więzy na poziomie uczuciowym, fizycznym i gospodarczym zostają zerwane pod wpływem świadomej decyzji jednego z małżonku lub obu osób. Orzeczenie rozwodu wymaga stwierdzenia, że w związku małżonków faktycznie zostały one zerwane.

Trwały rozpad małżeństwa to drugi warunek, który musi być spełniany w celu orzeczenia rozwodu przez sąd. Występuje on w sytuacji, gdy rozpad związku ma charakter ostateczny i nieodwracalny, a małżonkowie nie chcą podjąć dalszych działań w celu przywrócenia wspólnego życia. Okres trwania „trwałego”rozpadu małżeństwa nie jest ścisłe określony ramami czasowymi. Jednak w praktyce im dłużej ma miejsce rozpad wspólnego pożycia małżonków, tym większe jest prawdopodobieństwo jego trwałego charakteru.

Skutki rozwodu – na co warto się przygotować? 

Rozwiązanie małżeństwa przez sąd niesie za sobą szereg skutków, które całkowicie zmieniają sytuację byłych małżonków w głównej mierze na poziomie formalnym i majątkowym. Do najważniejszych skutków rozwodu zalicza się:

– formalne zakończenie małżeństwa,

– ustanie wspólności ustawowej,

– podział majątku wspólnego,

– ustalenie obowiązku wzajemnej pomocy finansowej i ustroju majątkowego,

– przyznanie alimentów na byłego małżonka,

– rozstrzygnięcie o mieszkaniu,

– możliwość powrócenia do wcześniejszego nazwiska przez małżonka, który zmienił nazwisko w związku z zawarciem związku małżeńskiego,

– możliwość zawarcia nowego małżeństwa.

Pomoc prawna, a rozwód

Uczestniczenie w rozprawie rozwodowej to dla małżonków niezwykle stresująca sytuacja, która generuje duże nakłady negatywnych emocji, ale i cennego czasu. Część osób chcących się rozwieść decyduje się przebrać przez cały ten proces bez profesjonalnego wsparcia w postaci pomocy prawnej. Jednak samodzielne przejście przez sprawę rozwodową to duże wyzwanie. Wymaga ono poświęcenia dużej ilości czasu na merytoryczne przygotowanie pism procesowych, uzasadnień i wypowiedzi, które muszą zostać przygotowane zgodnie z obowiązującym reżimem pism sądowych.

W dzisiejszych czasach, wiele osób decyduje się na skorzystanie z pomocy prawnej w trakcie toczących się rozpraw rozwodowych. Adwokat rozwodowy i jego pomoc jest nieocenionym wsparciem w trakcie trwania trudnych emocjonalnie i formalnie rozpraw. Chcąc zadbać o zyskanie odpowiedniej reprezentacji przed sądem w trakcie trwania procesu rozwodowego warto sięgnąć po pomoc prawną w postaci doświadczonego prawnika. Poszukując takiej osoby w Warszawie warto zwrócić się do kancelarii Adwokat Laskowskiej, która zajmuje się świadczeniem profesjonalnych usług prawniczych w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego i karnego. Prawnik rozwodowy pomoże Ci uregulować prawnie sprawy dotyczące rozwodu oraz związanego z nim podziału majątku, przyznania alimentów i rozstrzygnięcia o mieszkaniu małżonków.