podkrzaczek.pl

podkrzaczek.pl – dziecko, lifestyle, motoryzacja, praca

Alkomaty do profesjonalnego użytku
Lifestyle

Alkomaty do profesjonalnego użytku

Alkomaty dzielimy na te do użytku osobistego i na alkomaty profesjonalne. Alkomaty użytku osobistego to te, które wykorzystywane są w domowych warunkach i służą okazjonalnemu sprawdzaniu trzeźwości po spożyciu alkoholu. Alkomaty profesjonalne natomiast to sprzęt zupełnie innego kalibru. Wykorzystywane głównie w pracy policji oraz w szpitalach, muszą odznaczać się stuprocentową niezawodnością i rzetelnością. Często to od ich pomiarów zależy dalszy los badanego – są to dowody w sprawach sądowych. Dostarczają też informacji, na podstawie których podejmowane są natychmiastowe i często potliwe w skutkach akty ubezwłasnowolnienia, takie jak zatrzymanie w areszcie, w szpitalu lub odebranie prawa jazdy. Jak działają alkomaty profesjonalne i czy pomiary dokonywane za ich pośrednictwem są całkowicie godne zaufania?

Jak działają alkomaty profesjonalne?

Alkomaty do profesjonalnego użytku w szpitalach, w codziennej pracy policjantów oraz straży granicznej opierają swoje działanie na podstawie pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym przez badanego powietrzu. Udowodniono, że stężenie to przekłada się na stężenie alkoholu we krwi. Po przeliczeniu, urządzenie wskazuje nam, jaka jest zawartość alkoholu we krwi, podana w promilach. Dzięki tak podanemu wynikowi łatwo jest odnieść się do obowiązujących na danym terenie przepisów prawa, które mówią o dozwolonej zawartości alkoholu we krwi w momencie prowadzenia auta. Jest to też dokładna informacja dla lekarzy, do których trafia osoba nieprzytomna, co do której istnieją przypuszczenia, że mogła spożywać alkoholu. Ustalenie tego faktu oraz określenie, jak wiele alkoholu krąży w jej krwi jest istotne dla bezpieczeństwa przeprowadzanych zabiegów. Z tych powodów alkomaty profesjonalne muszą być niezawodne – to od ich pomiarów zależy ludzkie życie w różnych wymiarach. Takie właśnie są alkomaty Drager.

Profesjonalne alkomaty w trybie pasywnym i aktywnym

Profesjonalne alkomaty mogą działać w trybie aktywnym i w trybie pasywnym. Tryb pasywny polega na zbliżeniu czujnika do ust osoby badanej. Nie musi ona wydychać powietrza do ustnika. Taki sposób badania jest zwany przesiewowym i nie służy do precyzyjnego pomiaru, a jedynie do skontrolowania wstępnego stanu trzeźwości. Tryb aktywny natomiast jest pełnym pobraniem próbki (kilkusekundowe wydychanie powietrza do ustnika). Na jego podstawie dostarczany jest precyzyjny pomiar w promilach.

Najlepsze alkomaty do pracy w służbach

Alkomaty profesjonalne, które znajdziemy w sklepie Kalibrujemy.pl, wyposażone są w różnorodne funkcje dodatkowe, które wspomagają pracę w terenie. Latarka, wyświetlacz LCD lub system automatycznego zapisu wyników czyni służbę policyjną lub lekarską mniej uciążliwą, szczególnie w warunkach pracy nocnej. Dzięki wysokiemu stopniu zaawansowania technicznego, możliwe jest przeprowadzanie szybkich pomiarów na dużej grupie badanych. Najlepsze alkomaty Drager potrafią np. uzyskać wyniki do trzech miejsc po przecinku na kilku tysiącach badanych w ciąży jednej godziny. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie: kalibrujemy.pl